Mobilestartools sở hữu và vận hành tất cả các thương hiệu, dịch vụ và trang web của mình, bao gồm cả thương hiệu “Mobilestartools” và trang web này. Trang này thông báo cho Quý Khách về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng mà chúng tôi nhận được từ trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý Khách để cung cấp và cải thiện Trang web cũng như các dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Trang web, Quý Khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu Thập Thông Tin

Thông Tin Cá Nhân

Trong quá trình sử dụng Trang web, Mobilestartools có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể dùng để liên hệ (“Thông tin cá nhân”). Thông tin Cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở, tên, số điện thoại, địa chỉ email của Quý Khách.

Thông tin không nhận dạng cá nhân

Khi Người dùng sử dụng Trang web (cho dù việc sử dụng đó được thực hiện trên máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại, Internet TV, trên Trang web này hoặc trên trang web của một trong các đối tác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác), Mobilestartools sẽ thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của Người dùng và thông tin mà trình duyệt của Quý Khách gửi bất cứ khi nào Quý Khách truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính của Quý Khách, loại trình duyệt, trang web Quý Khách đã truy cập trước đó và thông tin mà Quý Khách tìm kiếm.

Như các trang web khác, Mobilestartools sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà Mobilestartools chuyển vào ổ cứng máy tính của Quý Khách nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Quý Khách có thể định dạng trình duyệt của mình bằng cách thay đổi các tùy chọn để ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc Quý Khách trước khi chấp nhận cookie từ trang web mà Quý Khách truy cập.

Mobilestartools có thể hiển thị các liên kết theo định dạng cho phép Mobilestartools theo dõi xem các liên kết này có được theo dõi hay không.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng, xử lý và lưu trữ Thông tin của Quý Khách khi cần thiết để liên hệ với Quý Khách và vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm:

Để trao đổi với Quý Khách về việc Quý Khách sử dụng Trang web, Dịch vụ của chúng tôi, cũng như phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của Quý Khách.

Để gửi cho Quý Khách các email tiếp thị trực tiếp và các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại của chúng tôi và các thông tin khác mà Quý Khách có thể quan tâm. Bất kỳ chương trình khuyến mại nào được quảng cáo trên Trang web đều do chúng tôi kiểm soát, sửa đổi và chấm dứt.

Trừ trường hợp được tiết lộ theo Chính sách bảo mật này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiết lộ bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi sẽ không cho thuê, bán, mua bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của Quý Khách.

Thay Đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và bổ sung chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào. Các nội dung sau sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm cập nhật.